lovens håndhevere
DTBB sine dekning av saker som har skjedd, merklig nok følger de ikke opp sakene i etterkant...

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 3

Ingen av disse artikklene har ført til påtale!!